Viborg Animation Festival er Danmarks største animationsfestival!

VAF mener at animationskunstnere og animationshåndværket skal dyrkes, fejres og formidles. Det gøres gennem de fire festival-tracks; VAF KIDS, VAF FILM, VAF CULTURE og VAF INDUSTRY. Her tilbydes animationsrelaterede filmprogrammer, kulturelle events og faglige konferencer for både den brede befolkning, animationsbranchen og aftagere af animationsprodukter.

VAF skal rykke grænserne for animation og udfordre publikums og branchens opfattelsen af, hvad animation er – og kan. Det sker med festivalen som et udstillingsvindue for animationsmediets mange muligheder. Festivalen er fyldt med attraktive animationsoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet, og præsentere dansk og international filmkultur til Viborgs borgere, samt animationsinteresserede fra hele landet.

VAF søger konstant at understøtte samarbejdsmuligheder og potentialer i animationsbranchen på tværs af landegrænser. Der arbejdes for at udvikle kapacitet og kompetencer i branchen, samt synliggøre animationens potentialer for aftagere af branchens produkter. Her er der særligt fokus på events der understøtter, fremdyrker og promoverer den danske talentmasse

VAF er All things Animated!

Mere om KIDS-tracket

ANIMOK er Danmarks animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler, samt familier og unge. Under tracket VAF ANIMOK planlægges og kurateres gratis filmprogrammer, afvikles en animationskonkurrence for skoler og udarbejdes undervisningsmateriale til film og workshops af høj kvalitet. Tracket og tilhørende events har til sigte at fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber hos børn, og der arbejdes derfor målrettet med både lokalt, nationalt og internationalt forankret initiativer

Mere om Film-tracket

Filmprogrammet og de tilhørende aktiviteter er VAFs kerne. Herigennem præsenterer VAF hvert år festivalpublikum for at solidt program med nogle af de bedste danske og internationale animationsfilm fra de seneste år. VAFs ambition er at fremme publikums forståelse af storytelling, af animationshåndværket og den enorme kraft, mediet besidder som fortælleværktøj.

Mere om Culture-tracket

Herunder præsenterer VAF en lang række animations‐ og filmrelaterede events, det er en ambitiøs samling af aktiviteter, der alle befinder sig i spændingsfeltet mellem animation, kunst og teknologi, og som udfordrer det traditionelle filmmedie. VAFs ambition med dette initiativ er at sætte fokus på animationens potentialer i en kunstnerisk og spilorienteret sammenhæng og derigennem åbne dørene til et større marked og forretningspotentiale for animatorer, kunstnere, VFX‐artists, VR‐feltet, spiludviklere og gaming industrien.

Mere om Industry-tracket

Alle events under VAF Industry tager udgangspunkt i brugen af animation som fagligt værktøj inden for forskellige brancher og har som mål at medvirke til at skabe øget opmærksomhed på animationens potentialer som mere end underholdning, både hos den brede befolkning og hos aftagerne til den digitale visuelle industri. Sporet indeholder konferencer, seminarer, symposier og møder for professionelle animatorer, spiludviklere, producere, grafiske fortællere, illustratorer etc. samt aftagere af animation.