Viborg
Animation
Festival 2021

September 27 - October 3, 2021

VAF is Denmark's largest international animation festival. It is a celebration of the countless possibilities of animation. The festival shows that animation is more than entertainment: Animation is art, craft, teaching, and science dissemination.

In 2020 VAF invited the audience to a vast film program, Expanded Animation, ANIMOK, ANIDOX:VR, the pop-up exhibition Khora × Viborg Kunsthal × VAF, animation workshops, conferences, seminars, talks, masterclasses, and much more.

See you for Viborg Animation Festival next year: September 27 - October 3, 2021!

Download the app: VAF 2020!

Again in 2020, our guests could get the full overview of all VAF events in the official festival app. Interested in the full festival program in 2020? The app is still available for both iOS and Android.

Download the VAF 2020 app for iOS HERE.
Download the VAF 2020 app for Android HERE.

VAF Awards 2020: And the winners are...

Viborg Animation Festival's film program in 2020 offered a bubbling plurality both in technique, artistic expression, and storytelling. We are proud to present the winners of VAF Awards' seven categories and one special mention.

VAF ticket sale has begun

Så er det endelig nu: Billetsalget er åbent! NU kan du bestille gratis billetter til hele VAFs filmprogram på app’en “VAF 2020” eller på www.nfbio.dk. Sus der ind, hvis…